thailandvista02
      หน้าหลัก       |       จองโรงแรมทั่วไทย       |       เรื่องน่ารู้หัวหิน       |       เรื่องน่ารู้เมืองไทย       |       เกร็ดน่ารู้ในการเดินทาง
โรงแรมกรุงเทพ / โรงแรมเชียงใหม่ / โรงแรมเชียงราย / โรงแรมชุมพร / โรงแรมหัวหิน-ชะอำ-ปราณบุรี / โรงแรมกระบี่ / โรงแรมกาญจนบุรี / โรงแรมพัทยา / โรงแรมภูเก็ต / โรงแรมพังงา / โรงแรมเกาะช้าง-ตราด / โรงแรมเกาะเสม็ด-ระยอง / โรงแรมเกาะสมุย / โรงแรมเกาะพงัน / โรงแรมเกาะเต่า / โรงแรมเกาะพีพี-เกาะลันตา-กระบี่ /
เรื่องน่ารู้หัวหิน
ประวัติศาสตร์
ชายหาด
สถานที่่ท่องเที่ยว
จองโรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ร้านนวดแผนไทย
งานแสดงและเทศกาลประเพณี
เรื่องน่่ารู้เมืองไทย
ประวัติศาสตร์
งานแสดงและเทศกาลประเพณี
แผนที่

Thailand Hotel and Resort Reservation_Thailand Hotel and Resort Reservation

ประวัติศาสตร์ไทย

นักโบราณคดีได้ค้นพบอารยธรรมในยุคสัมฤทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุด บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านเล็กๆของ อำเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย อารยธรรมนี้ถือว่าเป็นอารยธรรมที่เฟื่องฟูเมื่อประมาณ 5,600 ปีมาแล้ว

ban chiang national museum
 

ได้มีคลื่นผู้คนเช่น ชนเผ่าม้ง เขมร และไทยอพยพต่อเนื่่องกันมา ลงมาถึงดินแดนซึ่งถูกเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน โดยกลุ่มชนเหล่านี้ได้ี้เดินทางมาอย่างช้าๆ จากทางใต้ของประเทศจีน ลงมาตามลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์จนถึงประเทศไทย จนกระทั่งช่วงระหว่างศตวรรษ 11 ถึง 12 (พ.ศ. 1643 - พ.ศ. 1743) มีกลุ่มเขมรมาจากอังกอร์ได้เข้ามา้ปกครองดินแดนแถบนี้

ในยุคต้น พ.ศ. 1700 ชนเผ่าไทยได้ตั้งเมืองเล็กๆ ทางทิศเหนือเรียกว่า ลานนา พะเยา และสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1781 มีหัวหน้าเผ่าไทยสองคนทำการกบฏต่อเขมรและได้ตั้งตนเป็นอิสระ โดยทำการปกครองตนเองและตั้งอาณาจักรไทยขึ้นที่เมืองสุโขทัย ซึ่งมีความหมายว่า เวลาเริ่มต้นแห่งความสุข

อาณาจักรสุโขทัยได้แผ่ขยายไปถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ดินแดนแห่งนี้ทำให้ี้เป็นที่เกิดของศาสนาพุทธนิกายเทราวาส ซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดของศาสนาพุทธ มีการประดิษฐ์อักษรไทย การคิดค้นและแสดงออกทางศิลปะไทย รวมถึง จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม

ในขณะที่อาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมลงในช่วงปี พ.ศ. 1843 ดินแดนอยุธยาที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ก็เริ่มเติบโตขึ้น จนกระทั่งอยุธยาได้ถูกสถาปนาให้เป็นราชธานี ในปี พ.ศ. 1893 และยาวนานมาจนถึง พ.ศ. 2310 เมื่อไทยได้พ่ายแพ้แก่พม่า

ในช่วง 417 ปี ที่อยุํธยาเป็นราชธานีอยู่นั้น มีพระมหากษัตริย์ 33 พระองค์ปกครองแผ่นดิน ในสมัยอยุธยานี้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นยุคที่เฟื่องฟูมาก มีการขับไล่เขมรออกไป และหันไปคบกับชาวอาราเบียน ชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวญี่ปุ่น และประเทศแถบทางยุโรป

การที่แผ่นดินอยุธยาถูกทำลายล้างก่อให้เกิดการระส่ำระสายของคนไทย เปรียบเสมือนกับการสูญเสียของเมืองปารีสที่มีผลกระทบต่อประเทศฝรั่งเศส หรือการสูญเสียเมืองลอนดอนที่มีผลกระทบต่อประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตาม อิสรภาพของไทยสามารถกลับคืนมาได้ภายหลังไม่นาน อันด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ซึ่งทำการขับไล่พม่าออกไปจากพื้นแผ่นดินไทย และได้การกอบกู้เอกราชกลับคืนมา หลังจากนั้นพระองค์ทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่
แต่ในรัชสมัยต่อมา ปี พ.ศ. 2325 รัชกาลที่ 1 ของราชวงศ์จักรีได้ทรงทำการย้ายเมืองหลวงจากฝั่งกรุงธนบุรี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาอีกฝั่งหนึ่ง และให้เรียกว่า บางกอก

 
 

พระมหากษัตริย์สองพระองค์ในราชวงศ์จักรี องค์แรกคือ รัชกาลที่ 4 ผู้ซึ่งครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2394 จนถึง ปี พ.ศ. 2411 และ รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่ 4 ครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 จนถึงปี พ.ศ. 2453 ทั้งสองพระองค์นี้ได้ทรงปกป้องประเทศไทยจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการฑูต และการปฏิบัติแบบสมัยใหม่ซึ่งมาจากพระวิจารณญานอันสูงส่งของสองพระองค์ท่าน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงรัชกาลปัจจุบันคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช หรือ รัชกาลที่ 9 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ ทรงใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

 

แนะนำโรงแรมในเชียงใหม่:

 

 

 

 

khon kaen
พระมหาธาตุแก่นนคร หนึ่งในอารามหลวงใน จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

Buriram
ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

loei
ตักบาตรข้าวเหนียว วิถีชีวิตแบบไทยๆ สัมผัสได้ที่อ. เชียงคาน จ.เลย

www.thailandvista.com / ไทยแลนด์วิสต้า ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ขอบคุณข้อมูลการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) และจากแหล่งอื่น
Thailand Hotel Booking Engine Powered by Co-Branded
R24

TAT_logo

เกี่ยวกับเรา | เงื่อนไขการใช้ | นโยบายส่วนตัว | ติดต่อเรา   Copyright ©2010-2020 Thailand Vista. All rights reserved.